ניהול מקצועי, מנוסה ואמין לקבוצות רכישה
ניהול קבוצות רכישה כולל:
מימון הפרוייקט:
בחינת ובחירת הגוף הפיננסי מממן עד לאישור הפרוייקט וחברי הקבוצה.
ניהול התהליך:
כולל תיאום ועבודה שוטפת מול הרשויות השונות ומול כל יועצי הפרויקט, אנו עובדים עם מיטב המתכננים והיועצים המקצועיים בענף.
שירות דיירים:
כולל עדכונים שוטפים, פורטל דיירים אינטרנטי וקו טלפון עם מענה אישי לחברי הקבוצה בכל בעיה רלוונטית.
אנו אחראים על ניהול שלבי תהליך קבוצות הרכישה באחריות, מקצועיות, הוגנות ובמסירות יחד עם מיטב היועצים והמתכננים החל מבדיקת כדאיות הפרויקט ועד לקבלת המפתח, והכל למען שמירה על טובת חברי הקבוצה ותוך כדי עבודה שוטפת מול נציגות הקבוצה ועורך הדין מטעמה
ניהול מקצועי ומנוסה של קבוצת הרכישה כולל את השלבים הבאים:
עבודה שוטפת מול נציגות וחברי הקבוצה הכוללת: תאום בין אנשי המקצוע השונים, וידוא עמידה בלוחות זמנים ובתקציב, עדכון שוטף תוך שקיפות מלאה כולל באמצעות פורטל אינטרנט ייחודי לחברי הקבוצה.

שלב התכנון
• תיאום מול גורמי התכנון השונים כולל האדריכל והיועצים
• ניהול תהליך ההגשה וזירוזו מול הרשויות עד להוצאת היתר בנייה ותהליך הבנייה בפועל

מכרז קבלנים
• בחירת מהנדס יועץ מומחה לניהול מכרז קבלנים בשילוב עורך הדין ונציגות הקבוצה

שלב המימון
 
• בחירת רו"ח/כלכלן מנוסה לניהול ופיקוח על הגבייה
• ניהול תהליך קבלת הליווי הבנקאי
• מעקב שוטף לעמידה בתקציב
סיוע במתן פתרונות אישיים לחברי הקבוצה

פיקוח בנייה
• בחירת מפקח מומחה שיבחן את התכניות והיועצים
• על המפקח שיבחר לפקח על קבלן הביצוע שיעמוד בלו"ז ובתקציב על פי שלבי הבניה, איכות וטיב הבניה, הקפדה התוכניות ועל עמידה במפרט טכני

מסירה
השלמת תהליך רישוי ומסירת מפתחות לחברי הקבוצה