דני דניאל מתראיין על ידי שירלי בוגנים ביריד דירות ארצי

.
.

דני דניאל מסביר לשירלי בוגנים על יתרונות הבניה הירוקה